Človeške kreposti

Kaj so človeške vrline:

Človeške kreposti so standardne moralne kvalitete človeških bitij in so povezane z konstrukcijo osebnosti vsakega posameznika.

Vrste človeških vrlin se razlikujejo glede na nekatere avtorje in področja študija. Za filozofe in psihologe, na primer, so ljudske temeljne človekove kreposti dobrohotnost, pravičnost, potrpežljivost, iskrenost, odgovornost, optimizem, modrost, spoštovanje, samozavest, zadovoljstvo, pogum, nevezanost, nepazljivost, odločnost, disciplina, empatija, stabilnost, odločnost, disciplina, empatija, stabilnost, velikodušnost, poštenost, prilagodljivost, ponižnost, milost, introspekcijo.

Platon in drugi filozofi pa so vse človeške vrline povzeli v štiri različne vrste: preudarnost, pravičnost, trdnost in umirjenost .

Človeške kreposti niso natas, temveč elementi, ki so konstruirani in dopolnjujejo osebnost ljudi skozi vse življenje. Na primer, nihče se ne rodi s "samozavestjo" ali "poštenostjo", ampak se uči, da ima to vedenje iz lekcij in moralno pozitivnih referenc v okolju, v katerega so vstavljeni.

V religiozni sferi, v skladu z večino krščanskih naukov, je treba človeške vrline (ali moralne vrline) povezati s tako imenovanimi "nadnaravnimi vrlinami" ali "teološkimi vrlinami", ki so sestavljene iz treh glavnih lastnosti: vere, dobrodelnosti in upanje.

Spomniti se moramo, da človeške vrline predstavljajo značilnosti in pozitivne lastnosti vedenja posameznika. Vrline so odgovorne za oblikovanje in diktiranje značaja, vrednot in osebnosti vsake osebe.

Več o pomenu kreposti.