Dilema

Kaj je dilema:

Dilema je situacija, ki je ponavadi problematična in je sestavljena iz dveh rešitev, ki sta med seboj protislovna, a oba sprejemljiva.

Ko pravite, da je oseba "soočena z dilemo", to pomeni, da morajo sprejeti izjemno težko odločitev.

Razmišljanje, ki konfigurira dilemo, se proučuje s filozofskega vidika, ki je od začetkov filozofije sestavljen iz ideje argumenta, ki predstavlja dve alternativi, vendar s kontrastnimi scenariji in oba nezadovoljiva.

Običajno v dilemi nobena od hipotez ni zadovoljiva, čeprav drugačna, obe rešitvi izzovejo občutek nezadovoljstva v osebi, ki je v dilemi.

Na splošno so dejavniki, ki povzročajo tako zapletene dileme, povezane z moralnimi in etičnimi vprašanji, vrednotami, ki vodijo ravnanje ljudi v družbi.

Glej tudi: pomen etike in morale.

Med glavne sinonime besede "dilema" spadajo: dvom, zmedenost, oklevanje, neodločnost, negotovost, slepa ulica in problem.