Pomen Troposfere

Kaj je Troposfera:

Troposfera je najbližja atmosferska plast Zemljine površine, s povprečno približno 12 km nadmorske višine.

V troposferi se pojavljajo vsi podnebni pojavi, ki so se pojavili na Zemlji, kot so padavine, strele, nastajanje oblakov, sneg itd. V tem sloju se kopiči tudi najbolj obremenjujoč del onesnaženja zraka.

Deponija troposfere se spreminja glede na posamezna območja planeta, na primer na polih je ta plast 5 km, na ekvatorju pa do 18 km.

V troposferi je tudi tako imenovana antroposfera, torej del Zemlje, kjer ljudje živijo.

V povprečju se lahko temperature v troposferi gibljejo od 40 stopinj Celzija do -60 stopinj Celzija, višja pa je višina, nižja je temperatura.

Meja troposfere do stratosfere je tropopavza, območje toplotne inverzije, kjer se temperatura ozračja ustavi in ​​se spet začne dvigovati.

Več o pomenu Stratosfere.

Sestavo troposfere sestavlja približno 78% dušika, 21% kisika in 1% drugih plinov.

Značilnosti troposfere

  • Atmosferska plast, ki je najbližje zemeljski površini;
  • Temperature med 40 in -60 stopinj Celzija;
  • Nastajajo podnebni in atmosferski pojavi (dež, sneg, toča, oblaki itd.);
  • Debelina med 5 in 20 km;
  • Koncentracija večine onesnaženosti zraka.

Več o:

  • Atmosfera
  • Plasti ozračja