Parodija

Kaj je parodija:

Parodija je sestavljena iz ponovnega ustvarjanja obstoječega dela, predvsem s komičnega vidika.

Poleg komedije lahko parodija posreduje kritično, ironično ali satirično vsebino o parodijskem delu, na primer s spremembami besedila ali slike izvirnega izdelka.

Praviloma se parodije uporabljajo kot orodje za razpravo o spornih temah, vendar na sproščen in manj napet način.

Parodijo lahko naredimo iz pesmi, pesmi, filma, igre in tako naprej.

Intertekstualnost (ustvarjanje besedila iz obstoječega) in intratekstualnost (reference drugega besedila za novo delo) so osnovne značilnosti parodij.

Na začetku se je parodija pojavila kot žanr literarne kompozicije v stoletju XVI., Saj so bili glavni predstavniki italijanski skladatelji Giovanni Pierluigi iz Palestrine in Orlando di Lasso, poleg španskega Tomása Luisa iz Viktorije.

V Braziliji je v skladu z zakonodajo, ki ureja avtorske pravice ( Zakon št. 9.610 z dne 19. februarja 1998), vse parodije veljavne, pod pogojem, da niso enake reprodukcije izvirnega dela.

"Art. 47. Parafraze in parodije, ki niso prave reprodukcije izvirnega dela, niso svobodne in ne pomenijo diskreditacije .

Glej tudi: pomen prispodobe.