Tuning

Kaj je Tuning:

Tuning je izraz, ki se nanaša na stanje dogovora, ravnovesja in vzajemnosti med dvema deloma, v skladu s figurativnim pomenom besede.

V elektroniki je definicija uglaševanja sestavljena iz okoliščin enakih frekvenc med dvema sistemoma, ki izhajajo iz enakih električnih nihanj.

Ko oseba reče, da se mora "uglasiti na radio", to pomeni, da mora sprejemna naprava (radio) oddajati enako frekvenčno frekvenco od oddajnika (radijske postaje), da bi lahko pobrala svoje radijske signale in jih reproducirala.

Glede figurativnega smisla usklajenosti, ko je rečeno, da obstaja " uglaševanje med dvema osebama ", to pomeni, da sta oba v medsebojnem dogovoru, to je v razumevanju in harmoniji, tako čustveno, misli, dejavnosti in tako naprej.

Tako imenovano "čustveno usklajevanje" lahko na primer obravnavamo kot odločilni dejavnik pri konstruiranju in utrjevanju človeških odnosov, ker ustvarja afiniteto med dvema osebama zaradi enačbe njihovih ciljev ali idealov.

Etimološko, beseda usklajevanje izvira iz grškega suntonías, izraz, ki je bil glede na napetost med telesa, organov in duha.

Sinonimi za sintonijo

  • Sporazuma
  • Sporazuma
  • Razumevanje
  • Vzajemnost
  • Harmonija
  • Sočasna uporaba

Glej tudi pomen afinitete.