Fiziologija

Kaj je fiziologija:

Fiziologija je področje biologije, ki je odgovorno za analizo fizičnega, organskega, mehanskega in biokemičnega delovanja živih bitij .

Izraz fiziologija izvira iz stičišča grške physis, ki pomeni "delovanje" ali "narava", z besedo logos, kar pomeni "študij" ali "znanje".

Pomen fiziologije bi bil torej "poznavanje narave" ali "proučevanje funkcije".

Na kratko, fiziologija je proučevanje funkcij živih organizmov, bodisi živalskega ali rastlinskega.

Najzgodnejše študije o "delovanju organizmov" segajo v antično Grčijo, a šele od 16. stoletja dalje se je moderna fiziologija začela oblikovati.

Pomembna imena za to vejo so Andreas Versalius (1514 - 1564) in William Harvey (1578 - 1657).

Za to je študija fiziologije razdeljena na fiziologijo živali in rastlinsko fiziologijo . Še vedno obstaja "bakterijska fiziologija", vendar nima toliko pomena kot druge veje analize.

Fiziologija človeka

Človeška fiziologija je posvečena proučevanju delovanja organizma ljudi .

To je veja, ki izhaja iz fiziologije živali in je odgovorna za analiziranje in razumevanje vseh funkcij organizmov v živalskem svetu.

Človeška fiziologija vključuje študije o krvnem obtoku, prebavnem sistemu, embriologiji, dihalnem sistemu, endokrinih in tako naprej.

Anatomija

Gre za vejo, ki je posvečena makroskopskemu in mikroskopskemu proučevanju vseh fizičnih struktur živih bitij, na primer njihove oblike in razporeditve organov.

Več o pomenu anatomije.