Ipso facto

Kaj je Ipso facto:

Ipso dejstvo je izraz v latinščini, kar pomeni "s samim dejstvom", "iz tega razloga" ali "posledično" v prevodu v portugalski jezik.

Trenutno se ta izraz še vedno široko uporablja na pravnem področju in na področju bioloških znanosti, na primer.

V okviru prava je ipso facto latinizacija, ki se uporablja v smislu dokazovanja določenega dejstva iz njegovih naravnih posledic, dejanja ali dogodka.

Z drugimi besedami, gre za razlaganje nečesa, kar se je razvilo kot naravna posledica določene stvari ali situacije.

Primer: " sodnik jih je izpustil, razglasil, ipso facto, ničelno izvršitev ".

V nasprotju z opredelitvijo ipso facto obstaja izraz ipso jure, ki pomeni "po sami pravici" ali "po zakonu". V tem smislu pomeni, da odločitev sprejema "sila prava", to je nekaj, kar izhaja iz pravice.

Ker je izraz v latinščini, pravilo navaja, da mora biti ipso facto napisano v poševnem tisku in z malimi črkami.