Matične celice

Kaj so izvorne celice:

Matične celice so nediferencirane celice, ki so sposobne samoobnavljanja in diferenciacije, kar pomeni, da se lahko podvojijo in spremenijo v druge vrste celic.

Matične celice se lahko inducirajo ali programirajo za opravljanje določenih funkcij, saj še nimajo specializacije in lahko izvirajo iz tkiv v laboratoriju ali nadomestijo organe in celice za zdravljenje različnih človeških patologij in motenj.

Razvrstitev matičnih celic temelji na njihovih razvojnih potencialih. Bolj ko je vaša embrionalna razvojna linija primitivna, večji je potencial diferenciacije matičnih celic.

Embrionske ali Totipotentne matične celice

So izvorne celice, ki so prisotne v zarodkih, ki so posledica prve delitve celic, ki se je zgodila po oploditvi. Sposobni so se razlikovati v katerokoli tkivo človeškega organizma.

Odrasle ali večkratne matične celice

So matične celice, ki se lahko razlikujejo v skoraj vse vrste človeških tkiv, razen placente in zarodkov.

Najdemo jih predvsem v kostnem mozgu in krvi popkovnice, čeprav ima vsak organ v telesu malo matičnih celic, ki celice obnavljajo vse življenje.

Oligopotentne matične celice

To so izvorne celice, ki se lahko razlikujejo v nekaj tkiv, na primer v več tkivih, kot je na primer v prebavnem traktu.

Unipotentne matične celice

To so matične celice, ki se lahko razlikujejo v eno samo tkivo, to je tkivo, kateremu pripadajo.

Glej tudi pomen razvoja zarodkov.