Achincalhar

Kaj je Achincalhar:

Achincalhar je dejanje posmehovanja, posmehovanja ali posmehovanja nečemu ali nekomu. V portugalskem jeziku je achincalhar lahko prenominalni glagol ali prehodni neposreden.

Ta beseda ima lahko pejorativen pomen, kadar se uporablja v smislu poniževanja ali posmehovanja nekomu. Primer: "Maria je zdrobila sodelavca" ali "Deček je želel, da zmečka človeka, ki je izgubil stavo".

Občutljivo dejanje nekoga se lahko uporabi tudi za izražanje občutka odpornosti ali jeze. Primer: "Ljudje so stisnili človeka, ki je poskušal držati čakalno vrsto" ali "Skupina je med demonstracijo skrčila politika".

Obstajajo nekateri izrazi, ki se uporabljajo in izražajo enak pomen kot glagol achincalhar, kot je "narediti malo od" ali "reči malo in dobro".

V angleščini ni nobenega dobesednega prevoda za besedo "achincalhar", vendar imajo izrazi izruga in posmeh podoben pomen.

Sinonimi za achincalhar

  • za posmehovanje
  • za pakiranje
  • posmeh
  • za posmehovanje
  • mote
  • posmeh
  • mock
  • mock
  • mock