Cell

Kaj je celica:

Celica je najmanjša strukturna in funkcionalna enota živega bitja, ki velja za najmanjši del žive snovi.

Leta 1665 ga je odkril angleški matematik Robert Hooke, ki je skozi mikroskop opazoval celice iz plute. On je dal ime "celica", iz latinščine cella = majhna votlina, predel ali del hiše.

Celice so obdane s celično membrano in napolnjene s koncentrirano vodno raztopino kemikalij, imenovano citoplazma, kjer najdemo razpršene organele.

Obstajata dve vrsti celic:

  • Celice Prokarionti : nimajo karioteke (jedrske membrane). Bakterije (arheobakterije in eubakterije) so del te skupine;
  • Eukariotske celice : Predstavljajo jedro, ki ga knjižnica loči od citoplazme. Sestavljajo večino živih bitij (praživali, glivice, rastline in živali).

Živa bitja se lahko glede na število celic razvrstijo kot enocelične ali večcelične:

  • Enocelični : Sestavlja ga samo ena celica. To so bakterije, cianofiti, protozoe, enocelične alge in kvasovke;
  • Pluricelularna : Sestavljena je iz več celic. Gre za glive, spužve, zelenjavo in živali.

V nekaterih večceličnih bitjih celice organizirajo in oblikujejo tkiva, ki so skupine celic, ki delujejo usklajeno za opravljanje določene funkcije. Tkiva se nato združujejo in tvorijo organe, ki sestavljajo sisteme (prebavni, živčni, dihalni, obtočni).