Disleksija

Kaj je disleksija:

Disleksija je posebna jezikovna motnja, prirojena in dedna, za katero je značilna težava dekodiranja preprostih besed.

To ni bolezen, temveč učna motnja, pri kateri je otrokova sposobnost za branje ali pisanje pod njihovo stopnjo inteligence.

Beseda " disleksija " pomeni " težave pri branju in pisanju ", kjer je dis = motnja, leksija (latinica) = branje; (Greek) = jezik.

Disleksija kaže nezadostnost fonološkega procesa, v katerem se težave glede dekodiranja preprostih besed ne pričakujejo glede na starost.

Tudi ko prejmejo konvencionalno poučevanje, ki ima ustrezno inteligenco, socialno-kulturne priložnosti in ne predstavlja kognitivnih in čutnih motenj, pride do neuspeha pri učenju otroka.

Disleksija se kaže v različnih oblikah težav, z različnimi oblikami jezika, ki pogosto vključujejo težave z branjem, pridobivanjem in sposobnostjo pisanja in črkovanja .

Vrste disleksije

Akustična disleksija

Zanj je značilna pomanjkljivost za akustično diferenciacijo fonemov in njihova analiza in sinteza, ki se pojavljajo izpusti, izkrivljanja, transpozicije ali substitucije fonemov. Fonemi so zmedeni zaradi svoje podobnosti.

Vizualna disleksija

Otrok ima premalo natančnosti v vizualno-posebni koordinaciji, kar se kaže v zmedenosti grafično podobnih črk.

Motorna disleksija

Težko je za gibanje očesa, z jasno omejitvijo vidnega polja, kar vodi do zastojev in še posebej tihih intervalov med branjem.