Ravnotežje

Kaj je Stanje:

Ravnotežje je moški imenik, ki pomeni harmonijo, stabilnost, trdnost . To je stanje, ki je sorazmerno porazdeljeno.

Izraz "v ravnovesju" pomeni izenačenje, uravnoteženje. "Biti v ravnotežju" pomeni držati, držati.

V figurativnem smislu pomeni ravnotežje preudarnost, zmernost, zadržanost, samonadzor.

Čustveno ravnotežje

Čustveno ravnotežje je popoln nadzor nad mislimi in dejanji, ki določajo človeško vedenje. To je sposobnost soočanja z ovirami in popoln nadzor nad občutki in reakcijami.

Imeti čustveno ravnotežje je imeti jasnost in mojstrstvo, da se rešimo problematičnih situacij, soočimo se s stisko, poskušamo jih rešiti na najboljši možen način, iščemo sredstva za reševanje vseh problemov, mirno. Čustveno ravnotežje je izjemno pomembno za uspešno odločanje, tako v družinskem kot v poklicnem življenju.

Točka pokritja

Točka pokritja je eden od računovodskih kazalnikov, ki podjetnika obvešča o potrebnem obsegu prodaje v danem obdobju za kritje vseh stroškov, fiksnih in spremenljivih, ki vključujejo stroške prodanega blaga ali opravljene storitve.

Točka pokritja pomeni minimalno mesečno obračunavanje, ki je potrebno za kritje (fiksnih in spremenljivih) stroškov, informacije, ki so bistvene za analizo sposobnosti preživetja podjetja ali primernosti podjetja glede na trg.

Glej tudi

  • Temperance