Distanazija

Kaj je Distanase:

Distanazija je podaljšanje smrtnega procesa z izrednim zdravljenjem, ki skuša samo podaljšati biološko življenje bolnika.

Cilj distanazije je maksimalno podaljšanje življenja. Lahko se opredeli tudi kot odlog smrti z metodami oživljanja.

Beseda " distanazija" ima grški izvor, kjer dis pomeni "oddaljenost" in thanatos pomeni "smrt".

Distanazija x evtanazija x ortotanazija

Cilj Orthotanasia je olajšati trpljenje neizrecno bolnega bolnika z ukinitvijo izrednih zdravljenj, ki podaljšujejo življenje, vendar ne morejo ozdraviti ali priti do praktičnih izboljšav.

Beseda " rtotanasia " prihaja iz grščine, kjer je orto = določeno in thanatos = smrt.

Evtanazija je prekinitev trpljenja bolne osebe, katere napoved je usodna ali ki je v nepopravljivi komi, brez možnosti preživetja, pospeševanja smrti ali dajanja sredstev za to.

Cilj evtanazije je sprožiti zgodnjo smrt na nežen in brez bolečin način, da bi s svojo smrtjo končal trpljenje pacienta.

Beseda "evtanazija" izvira iz grških izrazov eu = dobro in thanatos = smrt, kar pomeni "dobra smrt" ali "božja smrt".

Orthotanasia se lahko šteje za kompromis med distanazijo in evtanazijo, kot poudarjajo nekateri avtorji, saj ni namenjen podaljševanju bolnikovega življenja ali povzročanju prezgodnje smrti.