Vračilo

Kaj je vračilo:

Vračilo ima pomen vrnitve . Beseda se uporablja za sklicevanje na dejanje vračanja nečesa, kar pripada drugi osebi, ali povrnitev izgubljenega.

Drugi pomen besede restitucija je vrnitev predmeta ali situacije v prvotno stanje.

Povračilo se lahko uporabi tudi za odplačilo dolga, za prejemanje odškodnine ali za vračilo denarja.

Beseda izvira iz latinščine restitutio.onis, kar pomeni "obnoviti" ali "obnoviti".

Obstajajo skupne sinonime za besedo: povračilo, vračilo, razveljavitev, obnovitev in vrnitev. Lahko so antonimi vračanja: odštevanje, izsiljevanje, izumrtje, embolija in vzdrževanje.

Spoznajte pomen Sneak.

Beseda se veliko uporablja tudi v zvezi z davkom na dohodek (IR). Vračilo davka od dohodka je vračilo dela davka, ki ga pobere davkoplačevalec.

Izračun zneska, vrnjenega v IR povračilu, se opravi po analizi med prihodki davkoplačevalca in stroški, ki jih je prijavil.

Več o pomenu davka na dohodek in davka.