Varuh človekovih pravic

Kaj je varuh človekovih pravic:

Varuh človekovih pravic je izraz švedskega izvora, ki pomeni „predstavnik državljana“. Besedo sestavlja zveza " ombudsov " (predstavnik) in " človeka " (človeka). Ta izraz je prišel leta 1809 v skandinavskih državah, da bi imenoval generalnega varuha Parlamenta, ki je odgovoren za posredovanje in poskušanje reševanja pritožb prebivalstva vladi.

Danes je varuh postal poklic, ki je prisoten v skoraj vseh velikih in srednje velikih podjetjih, javnih ali zasebnih.

Funkcija bududa, kot je znana tudi, je videti probleme in negativne točke določenega podjetja ali institucije z vidika potrošnika / državljana in skušati krizo reševati nepristransko.

Varuh je v medijih posrednik med urednikom časopisa in njegovimi bralci. V Združenih državah Amerike je vloga varuha človekovih pravic nastala v šestdesetih letih 20. stoletja, v Braziliji pa je obstajala že od leta 1989, ko je časopis Folha de S. Paulo objavil prvo izdajo svojega varuha, ki bi bil odgovoren za to, da bo predstavnik bralcev, reševanje in posredovanje pritožb časopisu.

V številnih podjetjih je varuh povezan z oddelkom za pravne storitve.