Anagram

Kaj je Anagram:

Anagram je samostalnik, ki pomeni besedo ali frazo, ki je zgrajena s spremembo črk druge besede ali fraze.

S poreklom v grščini predpona ana označuje, da se vrne ali ponovi in ​​pomeni gramma .

Obstajajo anagramske igre, pri katerih je cilj ustvariti čim več besed z uporabo razpoložljivih črk. Prav tako je možno najti avtomatske generatorje anagramov, ki ustvarjajo različne besede in spreminjajo pozicioniranje črk. Anagram je lahko smiselna beseda (prisotna v slovarju) ali ne.

Če želite ustvariti anagram, lahko izmenjate dve ali več črk. Na primer, beseda kamen se lahko spremeni v izgubo, če spremenimo "d" v "r". Z isto besedo "kamen" je mogoče oblikovati besedo "duhovnik", s črko "e" pa spremeniti črko "a". Izguba in duhovnik sta kamnita anagrama.

Drugi primeri anagramov:

  • Veselje : alergija, regalija, galerija;
  • Cantiga : catinga;
  • Avto : zardevanje;
  • Zid : pot.

Anagrama v matematiki

V matematiki so anagrame povezane s kombinatorično analizo in so sestavljene iz permutacije črk besede.

Da bi vedeli, koliko anagramov je mogoče oblikovati z besedo (brez ponavljajočih se črk), moramo narediti permutacijo s številom črk. V hiši besede "hrana" s šestimi črkami je rezultat 6! (6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1) = 720. Tako je možno zgraditi 720 anagramov z besedo "hrana".