Dolvodno

Kaj je na nižji stopnji:

V smeri toka je smer, v kateri teče voda potoka . To je običajen pretok vode, od višje točke do nižje točke.

Nizvodno je plima oseka, je refluks, kjer morje spušča svoje vode. Iz latinske besede "jusum", ki pomeni "plimovanje".

Prislovna fraza "navzdol " se nanaša na stran, kjer teče plima ali vodotok. To je referenca, v pogledu opazovalca, na stran, kjer tečejo vode, do ustja, ki je najbolj nizvodna točka reke. Ta referenčna točka se lahko uporabi za določitev mesta, jez, slapa, pritoka, mostu itd.

Antonim izraza "navzdol" je "gorvodno ", je smer "od koder" voda teče iz rečnega toka. To je smer od spodnje do višje točke. To je tudi poplava plime, preamar, tok, kjer morje dviguje svoje vode. Prislovni izraz "navzgor " se nanaša na stran izvira reke.

V figurativnem pomenu sta prisrčna besedna zveza "navzgor" in "navzdol" uporabljena, da se nanašata na dogodke pred (navzgor) ali po (spodaj) določenem območju. uporabljajo predvsem v točnih znanostih.