Delovno mesto

Kaj je prazno:

Prosto delo je ženski samostalnik, ki se nanaša na tisto, kar se je pojavilo ali je postalo prazno, to je tisto, ki ni zasedeno ali napolnjeno. Na primer: Stopnja prostih delovnih mest - razmerje med prostornino razpoložljivih lastnosti in skupnim obsegom.

Prav tako je čas, v katerem zaposlitev ali služba ni zasedena ali zapolnjena. "Praznjenje" je izraz francoščine, kar pomeni prazno mesto, prosto mesto, prosto delovno mesto, prosto delovno mesto.

Pravno prosto delovno mesto

Na pravnem področju je prosto mesto stanje premoženja dediščine (tistega, katerega dediči še niso znani), ki je po preteku pravnega obdobja pod nadzorom, skrbništvom in upravljanjem konservatorja, dokler se ne pojavijo dediči in če izpolnjujejo pogoje ali izjavijo s sodbo o prostem delovnem mestu.

Nezaključno dedovanje je jucentno dediščino, ki postane del dediščine države, potem ko je potekel pravni izraz in potrditev neobstoja dedičev, je tako imenovana nejasna dediščina.

Vacatio Legis

Gre za pravni izraz latinskega izvora, kar pomeni "prazno mesto zakona", ki ustreza obdobju med datumom objave zakona in začetkom njegove veljavnosti. To obdobje, ki se spreminja za približno 45 dni, omogoča asimilacijo novega zakona, medtem ko stari zakon ostaja veljaven.