Ločite

Kaj je Segregar:

Ločevanje je prehodni glagol, ki pomeni ločevanje, ločevanje, odlaganje, izoliranje, izločanje ali izganjanje .

Ločevanje pomeni razlikovanje s ciljem izključitve. Lahko je tudi sinonim za izklop, sprostitev ali sprostitev . Ločevanje je antonim agregado, kar pomeni, da se pridružite ali združite.

Dejanje ločevanja lahko poteka na več ravneh. Kadar pride do segregacije v družbenem kontekstu, je določena družbena skupina ločena od ostale družbe. Gre za diskriminatorno dejanje izključevanja nekaterih elementov, bodisi zaradi političnih, socialnih, ekonomskih, rasnih, verskih ali spolnih tendenc.

Ti ljudje ne morejo sodelovati v običajnih družbenih dejavnostih. V skoraj vseh situacijah se skupini pripisuje segregacija; vendar obstajajo primeri, ko se skupina odloči ločiti od preostale družbe.

Poleg tega se v okviru fiziologije segregacija nanaša na nastajanje nekaterih izločkov.