Odločilno

Kaj je ključno:

Bistvenega pomena je pridevnik dveh rodov, latinski "criticalis", ki lahko izrazi tri različne pomene. Glede na kontekst lahko nakazuje nekaj težkega, pozitivnega ali celo temeljnega:

1 - Kadar se nanaša na vse, kar vključuje velike težave, ki so bile ali so težke, naporne, boleče, boleče, trde ali bodice;

Na primer:

Čas vojaške diktature je bil ključni trenutek v zgodovini države.

2 - ko poudarja moč odločnosti, odločitve ali tistega, kar je kategorično, jasno, pozitivno, odločno odločilno;

Na primer:

Motivacija je ključna točka za doseganje katerega koli cilja.

3 - Ko predstavlja nekaj zelo pomembnega za priložnost, kaj je temeljno, bistveno, kapitalsko pomembno;

Na primer:

Okrevanje igralca je ključna faza za zmago ekipe.