Enotna

Kaj je Uniform:

Uniforma je pridevnik dveh rodov, ki kvalificira vse, kar predstavlja eno samo obliko, ki je vedno ista in se ne spreminja .

Enotna je tista, ki ima odnos enakosti, ki je podobna, identična, pravilna, konstantna, hitra.

Na primer:

"Glasba je bila predvajana z enotnim ritmom."

"Zahteve obrambe so bile enotne."

Poleg tega je beseda enotna, kadar se uporablja kot samostalnik, sinonim za kostum ali uniformo in je sestavljena iz oblačila, ki ga nosijo vsi elementi določenega razreda. Ex: Policisti niso nosili uniforme, ker so delali pod krinko.

Enotna samostalnik

Enotna imenica je tista, ki predstavlja eno samo obliko za moško in žensko. Opažene so tri situacije:

- enotna samostalnik dveh rodov je tista, ki predstavlja eno samo obliko za oba rodova; razlikovanje med moškim in ženskim nastane s spreminjanjem članka, zaimka ali druge besede, ki spreminja samostalnik: kolega - kolega, mlada oseba - mlada oseba, tisti študent - ta študent itd.;

- Uniformna enotna uniforma je tista, ki predstavlja en spol za moško in žensko, razlikovanje pa je podano v kontekstu: zakonec, otrok, oseba, bitje, žrtev itd.

- epicensko enotno samostalnik je tisti, ki predstavlja en sam slovnični spol, ki označuje določene živali. Za razlikovanje moškega in ženskega dodamo besede moški ali ženski: moški aligator - ženski aligator, moški metulj - ženski metulj itd.