Lato

Kaj je Lato:

Lato je pridevnik s poreklom v latinščini, kar pomeni široko, veliko, veliko, obsežno .

Ta beseda služi za kvalificiranje nečesa, kar sega v fizično, časovno ali intelektualno področje. Ex: Ima veliko znanja o drugi svetovni vojni.

Lato sensu e stricto sensu

Lato sensu in stricto sensu sta izrazi v latinščini, ki pomenita "širok smisel" oziroma "strog smisel".

Široki smisel posameznega koncepta nakazuje bolj splošen pogled na ta pojem, medtem ko se strogi pomen nanaša na bolj specifično opredelitev tega pojma. V širšem smislu je na primer kultura manifestacija več vidikov človeškega bitja. V ožjem pomenu lahko pomeni intelektualno sposobnost določene osebe.

Poleg tega se lahko oba izraza uporabita za opis podiplomskih študentov, pri čemer je lato sensu sestavljen iz specializacijskih programov (na predmetih MBA) in stricto sensu, ki jih sestavljajo magistrski in doktorski programi za posameznike z diplomo iz enega seveda.