A priori

Kaj je A priori:

A priori je izraz, ki se uporablja za sklicevanje na načelo pred izkušnjo . A priori je prislovni položaj latinskega jezika, ki ga v slovarju portugalskega jezika ne najdemo, vendar se zelo uporablja za označevanje " tistega, kar je prej ". Ex: Na zmago na volitvah, a priori, ni mogoče sklepati.

Za razliko od "a priori " se latinski izraz " a posteriori " nanaša na razlago, v kateri sega od učinka do vzroka.

A priori v filozofiji

V filozofiji se apriorna fraza nanaša na znanje, pridobljeno brez upoštevanja izkušnje, ki se pridobi z odbitkom.

Človekove raziskave o znanju so stare. Številne filozofske teorije poskušajo razkriti probleme.

Razum je za Renéja Descartesa zmožnost neodvisna od izkušenj, vendar prirojeno znanje, vnaprej, kjer je omejeno na čisto analitično presojo, kot v njegovem stavku "Mislim, torej sem."

Racionalizem sprejema obstoj prirojenih resnic in " a priori " resnic. Kant je izvedel sintezo racionalizma in empirizma tako, da je podatke v izkustvu obdržal s sklicevanjem na vse znanje in hkrati potrdil obstoj a priori oblik.

V knjigi »Kritika sodbe« je Kant vzpostavil » a priori « značaj estetske sodbe, ki je lepoto opredelila kot »neskončni konec« in transcendentalno estetiko imenovala znanost vseh » a priori « načel občutljivosti.