Človeške vrednote

Kaj so človeške vrednosti:

Človeške vrednote lahko opredelimo kot moralna in etična načela, ki vodijo človekovo življenje. So del oblikovanja vaše zavesti in načina življenja in povezanosti v družbi.

Človeške vrednote delujejo kot pravila ravnanja, ki lahko določajo pomembne odločitve in zagotavljajo, da je sožitje med ljudmi mirno, pošteno in pravično. Vrednote, ki jih goji oseba, bodo svoje odločitve utemeljile in svetu pokazale, katera načela upravljajo njihovo življenje.

Primeri človeških vrednot

Obstaja veliko vrednot, ki so pomembne v vsakem kontekstu ali mestu in se lahko štejejo za univerzalne vrednote. Treba jih je gojiti, da se zagotovi etično in zdravo sožitje med ljudmi, ki so del družbe.

Spoznajte nekaj teh vrednot zdaj.

1. Spoštovanje

Spoštovanje je sposobnost, da se upoštevajo občutki drugih ljudi . To je ena od vrednot, ki so lahko najpomembnejše pri vodenju človekovega življenja, saj lahko vpliva na njihove odločitve, njihove odnose in način življenja.

Ta vrednost se lahko manifestira na različne načine. En primer je spoštovanje razlik. V družbi obstajajo različni načini življenja in mišljenja, prav tako kot obstajajo različna dojemanja o življenju. Da bi bilo dobro kolektivno sožitje pozitivno, je bistveno, da kultiviramo in spoštujemo različne ljudi in odločitve.

Spoštovanje ima tudi drug pomen. Koncept se nanaša tudi na poslušnost pravilom, ki so določena v družbi, in ki jih je treba upoštevati, da je zagotovljen red, tudi če se z njimi ne strinja. Primer tega je obveznost spoštovanja in spoštovanja zakonov države.

Sanje o enakosti rastejo samo na terenu spoštovanja različnosti. (Augusto Cury)

Preberite več o pomenu spoštovanja.

2. Poštenost

Poštenost je temeljna vrednota za človeško bitje in lahko vpliva na vse vidike človekovega življenja. Imeti poštenost pomeni etično in resnično ravnanje v človeških odnosih in izpolnjevanju obveznosti, ki delujejo v skladu z etičnimi načeli.

Vendar občutek poštenosti ni povezan le z zunanjimi odnosi, v odnosih med ljudmi. Poštenost je povezana tudi z lastno zavestjo posameznika, ki deluje celovito glede na svoja čustva in načela.

Poštenost je lahko povezana z občutki, ki obstajajo v odnosih med ljudmi, v delovnih odnosih, pri izpolnjevanju finančnih obveznosti, pri izražanju mnenj in sodb, med mnogimi drugimi oblikami manifestacije.

Nobena dediščina ni tako bogata kot poštenost. (William Shakespeare)

3. Skromnost

Skromnost je zelo dragocena vrlina v življenju posameznika, saj pomeni njihovo sposobnost prepoznati svoje napake ali njihove težave . Koncept ponižnosti je povezan z zamislijo o skromnem delovanju, ki ima preprostost v njihovih stališčih in vedenje, kako prepoznati svoje omejitve.

Ta značilnost je prav tako zelo pomembna, da se lahko ljudje razvijajo kot posamezniki, saj lahko oseba skozi prepoznavanje njihovih težav pregleda svoje vedenje ali ima nove izkušnje in spoznanja.

Skromnost ima tudi drug pomen, povezan z odnosom med ljudmi. V nekaterih primerih se lahko koncept nanaša na način, kako ravnate pravično do drugih, kot dokaz spoštovanja.

Skromnost je temelj in temelj vseh vrlin in brez nje ni nobene. (Miguel de Cervantes)

4. Empatija

Empatija je sposobnost posameznika, da zaznava čustva drugih ljudi tako, da jih postavi na svoje mesto. To je pomembna vrednota za ohranjanje dobrih človeških odnosov, saj je iz nje mogoče razumeti misli in stališča drugih.

Razvijanje empatije vključuje odmik od lastnih idej in prepričanj in pogled na subjekt z dojemanjem druge osebe. Zanj je značilen odnos velikodušnosti do drugih, ki dokazuje pomen, ki ga dajejo občutki drugih.

Ta vrednost, ki se prav tako nanaša na občutek sočutja, pomaga pri boljšem razumevanju drugih, s katerimi živimo, saj gre za zmožnost, da pustimo svoje zamisli in perspektive ob strani, da bi poskušali razumeti drugega, kot da vidimo situacijo skozi od njega.

Biti sočuten je videti svet z očmi drugega in ne videti našega sveta v njegovih očeh. (Carl Rogers)

Preberite več o empatiji in si oglejte nekaj znakov, ki vam pokažejo, kakšna je empatija.

5. Občutek pravice

Občutek za pravičnost pomeni imeti sposobnost oceniti obstoj pravice ali krivice v razmerah . Biti pošteno je, da imamo kot načelo življenja ravnanje z integriteto in enakostjo, sprejemanje pravilnih odločitev, tako za sebe kot za druge.

Občutek za pravičnost se lahko kaže tudi v sposobnosti ogorčenja. Na primer, ko se oseba, ki se sooča s situacijo krivice, drži drže, da se odzove na to situacijo, čeprav to ni dogodek v razmerju do samega sebe. Občutek za pravičnost povzroči, da se oseba ne bo manifestirala, ko se bo soočila z nepravičnimi razmerami.

Kadar posameznik, ki ima občutek za poštenost, dojema situacijo, ki kaže nepošteno ravnanje, se nagiba k reševanju vprašanja.

Če postanete nevtralni v situacijah krivice, izberete stran tlačitelja. (Desmond Tutu)

Več o tej človeški vrednosti si oglejte v članku o pravosodju.

6. Izobraževanje

Izobraževanje, kot človeška vrednota, pomeni delovati v srcu, vljudno in ljubeče. To je znanje o tem, kako se povezati z drugimi z upoštevanjem načel dobrega odnosa, ki mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju.

Delati z izobraževanjem v odnosih med ljudmi je vedeti, kako živeti z različnimi ljudmi, v različnih okoljih, vedno z spoštovanjem do vseh ljudi, v vseh situacijah. Izobraževanje se kaže tudi v tem, da nimamo določenih stališč, kot je nepoštovanje drugih.

Izobraževanje se nanaša tudi na procese učenja in človekovega razvoja, ki se lahko zgodijo formalno ali neformalno. Formalno izobraževanje je v šoli in na šolah v šolskem življenju posameznika. Po drugi strani pa je neformalno (neformalno) izobraževanje izobrazba, ki jo prejme od družine in temelji na etičnih in moralnih načelih.

Izobrazite otroke in ne boste morali kaznovati moških. (Pitagora)

7. Solidarnost

Solidarnost je zmožnost sočutja in pozornosti z drugo osebo, kar kaže na spoštovanje in pomembnost, ki se daje drugim ljudem. Za ta občutek je značilno resnično zanimanje za pridružitev trpljenju ali potrebi, ki pomaga na kakršenkoli možen način.

Za uresničitev solidarnosti so potrebni občutki odmaknjenosti in empatije, da bi lahko pogledali položaj druge osebe brez sodb, samo z namenom, da pokažemo podporo in skrb.

Eden od najpogostejših načinov uveljavljanja solidarnosti je, ko ena oseba pomaga drugemu, ne da bi pričakovala kakršno koli povračilo za svoje dejanje. Možno je podpreti na več načinov, bodisi z dajanjem moralne pozornosti in podpore osebi, bodisi s pomočjo materialne pomoči.

Solidarnost je občutek, ki najbolje izraža spoštovanje človekovega dostojanstva. (Franz Kafka)

Preberite tudi pomen Solidarnosti.

8. Etika

Etiko lahko opredelimo kot zbirko načel, ki določajo odnos posameznika. Tako ravnati z etiko pomeni živeti po temeljnih moralnih vrednotah .

Po filozofiji je etika skupek vrednot, ki so odločilne za obnašanje, ki ga oseba sprejme v svojem življenju in v družbenem življenju. Aristotel je opisal, da ima etika tri osnovne temelje: uporabo razuma, odločitev za dobro vedenje in občutek sreče. Za njega bi bilo življenje z etiko mogoče le, če bi posameznik našel ravnotežje med svojo voljo in uporabo razuma.

Biti etična oseba se mora zavedati pomena izpolnjevanja dolžnosti in delovati pravično, pri čemer se uporabljajo ta načela na vseh področjih življenja, tako v osebnih kot v družinskih odnosih ter v poklicnih odnosih.

Če etika ne upravlja razuma, bo razum preziral etiko. (José Saramago)

Oglejte si tudi pomen etike in izvedite več o etiki in moralu.

Kriza vrednot

Danes se razpravlja o obstoju krize človeških vrednot, to pa bi bilo distanciranje etičnih in moralnih načel, ki bi jih morali gojiti vsi ljudje. Veliko je rečeno, da ta kriza nastane zaradi družbenih sprememb, ki so omogočile spremembo ali prilagodljivost vrednot.

Zato morajo biti vsi pozorni na svoje misli in dejanja. To samo-opazovanje je temeljnega pomena, da se vrednosti ne relativizirajo, to pomeni, da temeljna načela etike in morale niso pozabljena, ne glede na socialne situacije ali kontekste.

Preberite več o pomenu vrednosti in moralnih vrednot.