SIC

Kaj je SIC:

Sic je latinski prislov, ki v portugalščini pomeni " tako ", "na ta način", "na ta način " " natanko tako " in " tako ".

Beseda "sic" je napisana v oklepaju, za besedo ali frazo, od tretje osebe, kadar predstavljajo napake v načinu, kako so napisane, ali se zdijo nenavadne, vendar je tako napisal avtor.

Sic se uporablja v več državah in ima isti cilj, tj. Prikazati bralcu, da je beseda ali frazo napisal avtor.

Da bi bralcu nakazali, da je celo spoznanje, da je izvirno besedilo napačno ali pa je čudno, da ga je mogoče prepisati, sledi besedi (sic). Ko se ista napaka ponovi v več citatih besedila, se uporablja (sic passim), vedno v oklepajih, kar pomeni (to je povsod).

V akademskem svetu se je že pojavil glagol "sychar", ki kaže, da bo ali ne bo opazoval besede (sic). Npr .: Nimam poguma, da imenujem tega pomembnega avtorja.

Latinski stavek "Sancter Pater, sic transit glory mundi" (Sveti oče, torej prenaša slavo sveta) je bil do leta 1963, trikrat, razglašen v posesti novega papeža.