Protagonizem

Kaj je protagonizem:

Protagonizem je proces protagoniziranja, biti protagonist, glavni protagonist predstavitve .

Gibanje od grških protagonistov, kjer "protos" pomeni glavnega ali prvega in "agonistes" pomeni borec ali konkurent.

Protagonizem je izraz, ki se pogosto uporablja v gledališču, filmu, romanu itd. da se sklicuje na glavno naravo uprizoritve.

V figurativnem smislu je protagonist oseba, ki igra ali zavzema vodilno vlogo v literarnem delu ali dogodku. Npr: Kakovost storitev je posledica vodilne vloge delavcev in njihovih neštetih strategij za doseganje uspeha.

Glej tudi pomen protagonista.

Vodstvo mladih

Mladinski protagonizem je izobraževalna praksa, ki se razvija za mlade, kjer je osrednji element in sodeluje v vseh fazah izobraževalnega procesa, od izdelave, izvajanja in vrednotenja predlaganih ukrepov, z namenom spodbujanja družbene udeležbe mlade osebe v skupnosti.

Protagonizem mladih je ustvaril vzgojitelj Minas Gerais Antônio Carlos Gomes da Costa, kjer sodelovanje mladih v izobraževalnih praksah presega družino in šolo ter s kampanjami in gibanji išče prostor v cerkvi, v združenjih in celo v družbi. .