Izvajanje

Kaj je izvedba:

Izvajanje je ženski samostalnik, ki se nanaša na dejanje ali učinek izvajanja . Je sinonim za učinkovitost, izvedbo in dosežke .

Ta beseda velja za neologizem, ki izvira iz angleškega izraza. Zato v starejših izdajah nekaterih slovarjev ni mogoče najti.

Izraz izvajanja je povezan z izvajanjem določenih ukrepov, na primer: izvajanje tržnega načrta, izvajanje javnih politik, izvajanje strategije itd. Izvajanje je ustvarjanje določenih pogojev za nekaj, kar je mogoče doseči ali uresničiti.

V okviru računalništva je implementacija programske opreme povezana s sestavo pomembnih modulov za njeno izvedbo.

Izvajanje in uvajanje

Izvajanje in uvajanje sta besedi, ki se pogosto uporabljata v pravnih ali poslovnih projektih.

Čeprav sta besedi implementacija in uvajanje predstavljeni kot sinonimi, se razlikujeta. Implantacija je dejanje vsaditve nečesa, to je, določiti, vzpostaviti, začeti ali vstaviti nekaj. Ex: drevo vsadki svoje korenine v tleh.

Tako lahko sklepamo, da ima uvajanje smiselno začeti, medtem ko uresničuje sredstva za izvajanje ali razvoj.