Enotni zdravstveni sistem (SUS)

Kaj je enotni zdravstveni sistem (SUS):

SUS je kratica, ki označuje Sistema Único de Saúde, brazilski javni zdravstveni sistem.

SPS je bila ustanovljena z Zvezno ustavo iz leta 1988 in je bila urejena z zakonom 8.080 / 90. Ta zakon opredeljuje SUS kot:

Sklop ukrepov in zdravstvenih storitev, ki jih zagotavljajo zvezni, državni in občinski javni organi in institucije, neposredna in posredna uprava in ustanove, ki jih vzdržuje javna oblast.

Po členu 200 Zvezne ustave ima Enotni zdravstveni sistem naslednje glavne funkcije:

 • nadzor in pregled postopkov, izdelkov in snovi v zvezi z zdravjem;
 • izvajanje ukrepov sanitarnega nadzora, nadzora epidemij in zdravstvenega varstva delavca;
 • sodelovanje pri proizvodnji zdravil, opreme in drugih izdelkov, povezanih z zdravjem;
 • organizacija usposabljanja človeških virov na področju zdravja, kot so zdravniki, medicinske sestre in drugi strokovnjaki;
 • sodelovanje pri pripravi politik in izvedbenih načrtov osnovnih sanitarnih ukrepov;
 • uporabo znanstvenega in tehnološkega napredka na področju zdravja;
 • opravljanje inšpekcijskih pregledov in pregledov hrane in prehranskega nadzora;
 • nadzor in pregled proizvodnje, prevoza, shranjevanja in uporabe psihoaktivnih, strupenih in radioaktivnih snovi;
 • sodelovati pri varovanju okolja in delovnega okolja.

Načela in smernice SPS

Enotni zdravstveni sistem urejajo nekatera načela in smernice, ki so: univerzalnost, celovitost, pravičnost, regionalizacija in hierarhija, decentralizacija in enotno obvladovanje in sodelovanje javnosti.

Evo, kar vsak pomeni:

Univerzalizacija

Univerzalizacija pomeni, da je dostop do kakovostne javne zdravstvene storitve pravica, ki jo je treba zagotoviti vsem ljudem. Poleg tega univerzalizacija pomeni, da je obveznost države, prek svojih vlad, zagotoviti in zagotoviti zdravstveno oskrbo.

Celovitost

Integriteta ima dva vidika. Prva je potreba, da se bolnika obravnava kot celota in da se zagotovi oskrba, ki upošteva več vidikov. To se zgodi z vključevanjem zdravljenja in oskrbe z različnimi zdravstvenimi delavci. Vključuje tudi preprečevanje in zdravljenje bolezni.

Drugi vidik celovitosti je povezan s skupnim delom več sektorjev za izgradnjo javnih politik, ki izboljšujejo zdravje in življenjske razmere državljanov.

Lastniški kapital

Cilj lastniškega kapitala je zmanjšati neenakost med zaposlenimi. Da bi to dosegli, je potrebno, da so storitve bolj osebno prilagojene in da se pacienti oskrbujejo v skladu s svojimi posebnimi potrebami.

Pravičnost prav tako določa, da v storitvah ni diskriminacije.

Regionalizacija in hierarhizacija

Regionalizacija je organizacija storitev, ki so del SPS, da bi sistem deloval na najboljši možen način. Hierarhija je organizacija virov in storitev, ki jih SUS ponuja glede na potrebe vsakega posameznega primera.

Decentralizacija in en ukaz

To načelo je povezano tudi z organizacijo in pravilnim delovanjem sistema. Decentralizacija pomeni, da ima vsaka vlada (zvezna, državna in občinska) svojo odgovornost pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Vsaka od teh vlad ima avtonomijo pri sprejemanju odločitev, pod pogojem, da se spoštujejo načela sistema.

Priljubljena udeležba

Smernica za participacijo prebivalstva predvideva oblikovanje svetov in sestankov s sodelovanjem državljanov, da lahko podajo svoja mnenja in predloge o delovanju in možnih izboljšavah SPS.

Struktura SUS

SUS služi celotni državi. Zato ga sestavlja več organov na vseh področjih (zveznih, državnih in občinskih), ki imajo različne funkcije in zagotavljajo delovanje sistema.

Oglejte si, kaj so:

 • Ministrstvo za zdravje: je odgovorno za organizacijo in nadzor SPS po vsej državi;
 • State Department of Health (SES): skrbi za državne javne politike in ohranja odnos med mesti in državo;
 • Občinski zdravstveni sekretariat (SMS): skrbi za zdravstvene ukrepe, ki so povezani z mestom;
 • Zdravstveni sveti: strategije in nadzor napredka politik javnega zdravja;
 • Tristranska medagencijska komisija (CIB): skrbi za operativna vprašanja in odnos med zvezno vlado, državo in občinskimi vladami;
 • Dvodelna medagencijska komisija (CIB): odgovorna za operativna vprašanja med državnimi in občinskimi vladami;
 • Državni sekretar za zdravje (Conass): skrbi za zdravstvena vprašanja držav in zveznega okrožja;
 • Nacionalni svet občinskih zdravstvenih sekretariatov (Conasems): skrbi za zdravstvene probleme občin;
 • Sveta občinskih sekretariatov za zdravje (Cosems): zastopajo občine pri reševanju zdravstvenih vprašanj z vladami držav;

HumanizaSUS

HumanizaSUS je nacionalna politika humanizacije (PNH) enotnega zdravstvenega sistema, katere cilj je izboljšati delovanje SUS.

Namen politike je uresničevanje načel SPS, ki bi morala biti del vseh zdravstvenih programov in politik.

Načela HumanizaSUS so:

 • Sprejem: namerava nameniti več pozornosti in skrbi z odnosom med uporabniki in člani skupin, ki sestavljajo SUS, je iskanje boljšega odnosa v prisotnosti;
 • Participativno upravljanje: predlaga, da se upravljanje sistema izvaja skupaj, med upravljavcem in več delovnimi skupinami, ob upoštevanju različnih dejavnikov in zamisli pri sprejetih odločitvah;
 • Ambient: združuje koncept okolja in osebne izkušnje, da ustvarja kraje oskrbe, ki so bolj prijazni, zasebni in spoštujejo individualnost ljudi;
 • Razširjena in skupna klinika: je namenjena splošnemu opazovanju bolnika, pri čemer je treba upoštevati njihove socialne in kulturne vidike. Oskrba ne sme biti omejena le na eno medicinsko specializacijo, treba je opraviti globalno oskrbo pacientov;
 • Delovna in delavska valorizacija: oblikovanje programov, ki izboljšujejo zdravstveno stanje delavcev in delovnih mest z razpravami in poslušanjem potreb strokovnjakov;
 • Zaščita pravic uporabnikov SUS: cilj je, da bodo uporabniki SUS seznanjeni s tem, kakšne so zdravstvene pravice, ki jih zagotavlja zakon, tako da jih lahko zbirate kadarkoli jih potrebujete.

Kartica SUS

Kartica SUS je dokument, ki zagotavlja, da je pacientov dostop do SUS-a lažji. Poleg tega kartica hrani podatke o datumu in kraju oskrbe, o tem, kakšno oskrbo je bilo opravljeno in kateri izvajalec je izvajal oskrbo.

Kartica SUS omogoča komunikacijo med različnimi lokacijami zdravstvenega varstva in zagotavlja pomembne podatke za oblikovanje in izvajanje politik javnega zdravja. Kartica omogoča preprosto knjiženje sestankov, preglede in pacientom omogoča brezplačen sprejem zdravil.

Kartica SUS je na voljo brezplačno in jo je mogoče dobiti s predstavitvijo RG, CPF, rojstnega ali poročnega lista. Prijavo uporabnikov in prijavo na kartico lahko opravite v bolnišnicah, zdravstvenih točkah, klinikah ali na drugih mestih, ki jih določi občinski zdravstveni oddelek.

Glej tudi pomen zdravja.