Dostojno

Kaj je dostojno:

Dostojno je moški in ženski pridevnik, ki opisuje nekoga ali nekaj, kar ustreza pravilom spodobnosti ; pomeni priročno, primerno, ustrezno, čisto, čisto .

Dostojna oseba kaže zbranost, poštenost in privrženost. Ex: Med toliko ljudmi na tej zabavi je bil edini, ki je bil oblečen dostojno. Moj šef je dosegel uspeh, ker je vedno imel dostojno pogodbo s svojimi delavci.

Dostojno ali dostojno

Glede dvoma med dostojno ali dostojno je pomembno opozoriti, da sta ti dve besedi v slovarju portugalskega jezika, vendar imata različen pomen. Gre torej za besede parônimas, kar pomeni, da imajo podoben pravopis, vendar imajo različen pomen. Dostojno je povezano s spodobnostjo, descente pa se nanaša na nekaj, kar se spušča.

Nekateri ljudje naredijo napako, ko zapišejo, ko želijo pisati dostojno.

Dostojna skupnost je sestavljena iz izobraženih, dostojanstvenih ljudi z dobro držo in trdnimi vrednotami. Po drugi strani pa se dostojna skupnost šteje za dekadentno skupnost, ki je moralno navzdol.