The

Kaj je projekt:

Projekt je načrt za izvedbo dejanja in lahko pomeni tudi oblikovanje, namen, oris .

To je beseda iz latinskega izraza projectum, ki pomeni "nekaj, kar je vrglo naprej". Zato je lahko projekt tudi začasno besedilo vseh ukrepov, ki bodo sprejeti v prihodnosti.

Predlog zakona je predlog, ki ga je treba obravnavati in pretvoriti v zakon. Sestavljen je iz besedila, ki je napisano in je, da postane zakon, odvisno od odobritve.

Projekt je lahko splošni načrt določenega dela in je sestavljen iz niza dokumentov, ki vsebujejo navodila in odločitve, potrebne za opredelitev gradnje stavbe ali drugega dela. Projekt je sestavljen iz risb, opisnih opomb, meritev, proračuna in specifikacij. Končni projekt dela mora vsebovati vse tehnične dokumente, ki so potrebni za gradnjo stavbe ali izvedbo drugega dela.

V eksistencialni filozofiji je projekt tisti, za katerega se človek nagiba in je konstitutiven za pravo jaz.

Raziskovalni projekt

Raziskovalni projekt je dokument, ki ga je pripravil raziskovalec in v katerem predstavlja glavne ideje raziskave. V raziskovalnem projektu je treba obravnavati področja, kot so tema, formulacija problema, cilji, metodologija, sprejeta v raziskavi, itd.

Socialni projekt

Socialni projekt je načrt ali solidarnost, ki si prizadeva izboljšati enega ali več vidikov družbe. Običajno je namenjena pomoči prikrajšani ali diskriminirani skupini (brezdomci, odvisni kemiki itd.). Številni socialni projekti so nevladne organizacije ali pa jih oblikuje ta vrsta organizacije, s ciljem spremeniti obstoječo realnost. Te pobude krepijo državljanstvo in družbeno zavest posameznikov, ki jih vključujejo v izgradnjo boljše prihodnosti.