Sekularizem

Kaj je laičnost?

Laicity je ženski samostalnik, ki označuje kakovost nečesa ali nekoga, ki je sekularen . Sekularnost ustreza doktrini ali političnemu sistemu, ki brani izključevanje vpliva vere na državo, kulturo in izobraževanje . Sekularnost je značilnost velike večine držav.

Sekularizem se je s francosko revolucijo razširil in povzročil ločitev cerkve od države. Zato je sekularizem osredotočen na kulturo in poučevanje. Nekateri avtorji trdijo, da so v nekaterih primerih laiki privedli do nereligioznosti in pogosto proti anti-religioznosti, ki se pogosto končajo z manifestacijami proti nekaterim religijam, kot je npr.

Mnogi slovarji razvrstijo sekularizem kot sinonim za sekularnost, saj se oba izraza nanašata na nekaj, kar je sekularno. Kljub temu nekateri strokovnjaki trdijo, da sta oba izraza različna, sekularizem pa se nanaša na pojem nevmešavanja verskega reda v vladnih zadevah; sekularizem pa se nanaša na sam politični sistem, ki določa, da je država sekularna ali posvetna.

Sekularnost države ne pomeni, da je proti religiji, to pomeni, da upravne odločitve države sprejema politični razred, ne pa verski razred. Dejansko je ena od nalog laične države zagotoviti, da obstaja verska svoboda in da ni religij z več ugodnostmi in pravnimi koristmi. Podobno laicizem države zagotavlja državljanom pravico do vere ali ne, in ta izbira ne more biti razlog za diskriminacijo.