NGB

Kaj je NGB:

NGB je kratica za brazilsko gramatično nomenklaturo, ki se nanaša na niz besed, ki so določene za uporabo v slovnici.

NGB si prizadeva poenotiti slovnično nomenklaturo, ki se uporablja v državi, v šolah in v didaktični literaturi.

Nomenklatura je skupek izrazov, ki se nanašajo na umetnost ali znanost, je odnos, katalog. Slovnica je slovnična, to je knjiga, ki razkriva pravila jezika. Zato je "brazilska slovnična nomenklatura" odnos, ki vzpostavlja enotno terminologijo, ki jo je treba sprejeti v brazilski slovnici.

NGB, Brazilska slovnična nomenklatura, ki so jo pripravili filozofi in jezikoslovci, je bila ustanovljena z odlokom Ministrstva za izobraževanje in kulturo in priporočena za sprejemanje v programskem poučevanju portugalskega jezika in v dejavnostih, namenjenih preverjanju učenja v izobraževalnih ustanovah in zajema tri. slovnična razdelitev: fonetika, ki se nanaša na zvočne elemente jezika, npr. nenaglašene in tonične besede, tritongo ditongo in hiatus itd. Morfologija, ki se nanaša na oblike in transformacije besed, npr. Predpona, pripona, glagol, prislov itd. In sintaksa, ki je razporeditev besed v stavkih in frazah v govoru, npr. Predmet, predikat, stavek, podrejeni stavek itd.