JHS

Kaj so JHS:

JHS je krščanski akronim, ki predstavlja začetnice Jezusa Odrešenika ljudi, je eden od simbolov katoliške cerkve. V olajšavah se pojavi v gostiteljih, ki jih duhovnik posveča in daruje vernikom v mašah.

Monograna z začetnicami "JSH" je predstavitev Jezusa za kristjane. Pogosto se pojavlja s križem, v središču črke H, in krasi notranjost katoliških cerkva.

Izvor monogramov JSH

Iz grškega "IHSUS" se pojavlja v evangelijih apostolov Marka in Luke. Njegova latinska oblika, "Iesus Hominibus Salvatoren (IHS)", je ustvaril sv. Bernardin Sena v 15. stoletju in jo je v 16. stoletju prevzel sv. Ignacija Loyola kot simbol Jezusovega Društva. Simbol je bil uporabljen kot žig v publikacijah podjetja. Kratica je bila kasneje preoblikovana v monogram in uporabljena kot eden od katoliških simbolov.