PGU

Kaj je PGU:

PGU je kratica, ki ustreza Registro General Único, ki je registrska številka nacionalnega vozniškega dovoljenja ali vozniškega dovoljenja, izdanega med letoma 1891 in 1994.

Snemanje, slovnično, je moški imenik, kar pomeni žeton z ozadjem osebe. To je bilo ime, ki je bilo uporabljeno za imenovanje nacionalnega vozniškega dovoljenja, ki je uradni dokument in obvezno za vse voznike motornih vozil.

PGU je tudi kratica, ki ustreza uradu državnega tožilca . Tožilstvo je tožilstvo. Unija je pravna oseba javnega prava. Je samostojen zvezni organ, ki ima upravno in zakonodajno pristojnost, določeno z ustavo, v odnosu do držav, občin in zveznega okrožja.

Urad državnega tožilca je organ, ki združuje generalne pravobranilce Unije, ki so izvršilni organi urada zveznega državnega tožilstva, in v teh organih so odvetniki Unije odgovorni za njihovo zastopanje pred različnimi organi Unije. Sodstvo je razpršeno po vsej državi.