Herege

Kaj je Herege:

Heretik je ime, ki ga prejme posameznik, ki izpoveduje herezijo, to je vprašanje, ki postavlja pod vprašaj določena prepričanja določene religije. To je oseba, ki je proti dogmam določene religije ali sekte.

Ateističnega posameznika lahko označimo za heretika, ker ne verjame v božje življenje in ne izvaja verskih dolžnosti. Tako kot katoliško cerkvijo lahko ateista šteje za heretika, se katoličanega lahko šteje za heretika, ki ga izvaja praktikant druge vere, ki predstavlja različne doktrine. Na ta način se bo koncept herezije spreminjal glede na nauke, značilne za vsako vero.

Heretik izvira iz grške besede hairetikós, kar pomeni izbrati. Navedena je bila v Novi zavezi kot element izbire, ko se človek odloči, da bo sledil svojemu mnenju, ustvarjal nove verske doktrine in sledil novim sektam, kot so saduceji in farizeji.

Heretik in inkvizicija

V srednjem veku, ko se je katoliška cerkev začela počutiti ogroženo s strani tistih, ki so kritizirali njeno učenje, je papež Gregor IX ustanovil sodišče Svetega urada inkvizicije. Versko sodišče je bilo ustanovljeno z namenom, da bi se borili proti krivicam proti legitimnosti cerkvene oblasti in civilne oblasti, saj je bila takratna moč Cerkve jasno povezana z državno močjo. V njem so zasliševali osumljence krivic in jih mučili zaradi krivde. Kazni so bile hude, heretiki so bili mučeni, obešeni ali spali na živo.