Poslovna etika

Kaj je poslovna etika:

Poslovna etika je veja etike, neposredno povezana s podjetji, ki se nanaša na etično ravnanje podjetij, to je na moralno korektno ravnanje podjetij z okoljem.

Etika se sama nanaša na teorijo pravičnega in moralnega delovanja, ki ima pogosto enak pomen kot moralna filozofija. Etika ima tudi funkcijo odkrivanja prevladujočih konceptov moralnosti in njenega izvora. Temeljno jedro deskriptivne etike je analiza moralnih izkušenj (moralna zavest, dolžnost, odgovornost, odločitev itd.) In vrste ukrepov, ki ustrezajo različnim posebnim vrednotam (delovna etika, namen, odgovornost, uspeh itd.). .).

Tako kot etika vzpostavlja zakone, ki določajo moralno ravnanje osebnega in kolektivnega življenja, poslovna etika določa moralno ravnanje podjetja, bodisi javnega bodisi zasebnega.

Poslovna etika krepi podjetje, krepi njegov ugled in pozitivno vpliva tudi na njegovo poslovno uspešnost. Podjetje, ki izpolnjuje določene etične standarde, bo raslo in bo podpiralo družbo, njene dobavitelje, stranke, zaposlene, partnerje in celo vlado. Poslovna etika je bistvena praksa podjetja, kot je družbena odgovornost in družbeno-okoljska odgovornost.

Ena od velikih prednosti poslovne etike je, da jo stranka prepozna in ceni, vzpostavi pa se tudi odnos zaupanja. Ta odnos, ki temelji na zadovoljstvu strank, bo podjetju prinesel dobiček in mu pomagal doseči zastavljene cilje. Vendar pa je zaupanje s stranko nekaj, kar potrebuje nekaj časa, da se doseže, in se lahko izgubi z nekaj napakami v poslu.

Poslovna etika je raison d'être podjetja, in podjetja, ki ne delujejo etično, na primer, ki si prizadevajo zaslužiti lahek denar z zavajajočimi strankami, so obsojena na neuspeh.

Poslovna etika in družbena odgovornost

Uspešna in rastoča podjetja so podjetja, ki imajo močan občutek družbene odgovornosti in pogosto ustvarjajo programe za to področje. Družbena odgovornost je plod etičnega obnašanja in kaže, da podjetje skrbi, da je solidarno in da se ne boji zavezati socialnim vzrokom. Zato etika in družbena odgovornost pogosto gredo z roko v roki in so strategija širjenja poslovanja.