Pomen onesnaževanja zraka

Kaj je onesnaževanje zraka:

Onesnaženost zraka je kopičenje strupenih in kemičnih snovi v okolju, zlasti ogljikovega dioksida (CO2), kar povzroča onesnaževanje ozračja.

Onesnaževanje zraka prispeva k poslabšanju nekaterih pojavov, kot so učinek tople grede in globalno segrevanje, ki destabilizirajo podnebje in povzročajo posledice, ki lahko povzročijo katastrofalne posledice za življenje na Zemlji.

Da bi zmanjšali poslabšanje onesnaženosti zraka, so nastale vladne in nevladne pobude. Iskanje "čistih" alternativ, ki nadomeščajo sedanje modele, ki onesnažujejo okolje, je prednostna naloga trajnostnega razvoja v družbi.

Več o učinku tople grede.

Vzroki onesnaženja zraka

Izpuščanje plinov in strupenih snovi v ozračje je glavni vzrok za tovrstno onesnaženje. Najpogostejša onesnaževala so ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO2), ki jih običajno sproščajo vozila.

Na primer sežiganje proizvodov, pridobljenih iz fosilnih goriv, ​​kot sta nafta in premog, povzroča tudi snovi, ki onesnažujejo okolje, kot so svinec, žveplov dioksid (SO2) in dušikov dioksid (NO2).

Železarska in jeklarska industrija ter gozdni požari so drugi viri onesnaževanja.

Več o onesnaževanju.

Posledice onesnaževanja zraka

Kot smo že omenili, lahko onesnaževanje ozračja poslabša nekatere naravne pojave, kot je učinek tople grede, kar povzroča globalno segrevanje, kar posledično spreminja celoten podnebni cikel planeta.

Onesnaženost zraka povzroča tudi številne bolezni v živih bitjih, zlasti v dihalnem sistemu, kot so bronhitis, astma, rinitis, rak pljuč, med drugim.

Toksični plini, ki se sproščajo v ozračje, še vedno prispevajo k drugim škodljivim atmosferskim pojavom, kot so kisli dež, ki je odgovoren za uničevanje pridelkov in onesnaževanje tal in vode.

Več o onesnaževanju okolja.