Zbiranje

Kaj je Acervo:

Zbiranje pomeni veliko količino, obilo. Je beseda, ki izhaja iz latinskega izraza acervus (zbirka).

Na splošno se beseda uporablja za zbirko del ali blaga, ki so del nepremičnine, zasebne ali javne. Ta dediščina je lahko umetniška, bibliografska, znanstvena, dokumentarna, genetska, ikonografska, zgodovinska itd.

Zbirka lahko pripada določenemu posamezniku, instituciji ali državi.

Kulturna dediščina ljudstva so kulturne in umetniške manifestacije, ki jih sestavljajo tradicije, običaji in navade, ki se prenašajo med generacijami. Na splošno je kulturna in zgodovinska zbirka organizirana v muzeju, ustanovi par excellence, ki raziskuje, zbira, ohranja in razstavlja dela.

Bibliografsko zbirko sestavljajo knjige in drugi dokumenti, shranjeni v knjižnici. Dokumentarna zbirka združuje vse dokumente, ki se nanašajo na določeno vprašanje. Na primer, mestni javni arhiv vsebuje vse zgodovinske dokumente, ki se nanašajo na zadevno mesto.

Digitalna zbirka je zbirka del, ki so na voljo na internetu za posvetovanje.

V pravnem kontekstu so sredstva vsa sredstva, ki predstavljajo dediščino, lastniški kapital.