TJLP

Kaj je TJLP:

TJLP je kratica za dolgoročno obrestno mero, ekonomski kazalec, določen z začasnim ukrepom št. 684 z dne 31. oktobra 1994, objavljenim v Uradnem listu zvezne vlade 3. novembra 1994 in spremenjenim z zakonom 10183/2001.

TJLP je bil oblikovan za spodbujanje in urejanje dolgoročnih naložb v infrastrukturo (hidroelektrarne, pristanišča, letališča, telekomunikacijske sisteme, železnice, ceste, distribucijsko omrežje vode in čiščenje odplak itd.) In v potrošniški sektor.

Dolgoročno financiranje, ki ga odobri Narodna banka za ekonomski in socialni razvoj (BNDES), ureja tudi TJLP.

Izračun TJLP temelji na naslednjih parametrih:

  • Cilj inflacije: IPCA - širok indeks cen življenjskih potrebščin je privzeti indeks;
  • Premija za tveganje: večja je verjetnost izgube naložbe javne varnosti v zvezi z drugo naložbo, ki se šteje za zavarovanje, večja je premija za tveganje.

Organ, ki je odgovoren za četrtletno fiksiranje odstotnega deleža TJLP, je nacionalni monetarni svet (CMN). Za razkritje je odgovorna centralna banka Brazilije.