DCF

Kaj je DCF:

Kratica DFC je kratica za izkaz denarnih tokov, ki se v računovodstvu uporablja za označevanje računovodskega dela (temeljno poročilo za analizo podjetja), ki dokazuje finančni položaj podjetja.

DFC vam pove, kakšne spremembe so se nanašale na prilive in odlive denarnih sredstev, do katerih je prišlo v določenem obdobju, denar, banko in takojšnje likvidnostne naložbe podjetja. Omogoča tudi določitev rezultatov teh finančnih transakcij.

DFC prikazuje, kje so bila uporabljena finančna sredstva podjetja in kakšen je izvor teh sredstev, kar omogoča boljše upravljanje prilivov in odtokov denarja ter izogibanje odstopanjem.

Izkaz denarnih tokov je zelo pomemben za vodjo, da analizira in oceni sposobnost podjetja, da pripravi finančni načrt, ki ustreza trenutnemu stanju in se odloči za najugodnejše aplikacije za vlaganje finančnih sredstev podjetja.