FSC

Kaj je FSC:

FSC je kratica za Forest Stewardship Council, angleški izraz, ki v portugalščini pomeni "Forest Stewardship Council". FSC je neodvisna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1993, ki temelji na potrebi po ohranjanju okolja in trajnostnem razvoju gozdov po vsem svetu.

Poslanstvo FSC je spodbujati odgovorno gospodarjenje z gozdovi in ​​racionalno rabo gozda s pomočjo niza standardov, imenovanih Načela in merila, katerih cilj je zagotoviti dolgoročni obstoj gozda.

Certifikacijski certifikat za gozd je izdal overitelj, ki ga stalno spremlja FSC, njegov cilj pa je zagotoviti, da les prihaja iz proizvodnega procesa, ki se upravlja po ekološko ustreznem, socialno pravičnem, ekonomsko izvedljivem in skladnem pravu.

Načela in merila, ki jih je razvil FSC, so priznana in mednarodno veljavna za certificiranje. Vsaka država članica zastopa FSC na nacionalni ravni.

FSC Brasil (Brazilski svet za upravljanje gozdov) je bil ustanovljen leta 2001, da bi zagotovil certificiranje gozdov v Braziliji, čigar prednosti in koristi dosegajo gozd in podjetja v panogi do končnega potrošnika.

Potrjeno gozdno območje ne zagotavlja le izvora lesa, temveč tudi jamstvo za preprodajalce in potrošnike, ki se zavedajo problemov degradacije okolja, ki uporabljajo lesne proizvode iz dobro upravljanega gozda.