QHSE

Kaj je QHSE:

QHSE so začetnice angleških besed Quality, Health, Safety, Environment .

Pomen teh štirih komponent za poslovanje je povezan z idejo, da so nesreče na delovnem mestu posledica človeških napak in se jim je mogoče izogniti z odgovornim poslovnim upravljanjem.

Okolje postane tudi temeljno vprašanje v strategijah in odgovornostih podjetij.

Politike QHSE (včasih imenovane HSE) določa vsako podjetje glede na razvito dejavnost, vendar na splošno temeljijo na:

- spodbujati blaginjo in kakovost življenja strokovnjakov;

- zagotavljanje fizičnega zdravja delavcev z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in stalno skrb za varnost pri preprečevanju telesnih poškodb;

- zagotavljanje stalnega usposabljanja delavcev o tveganjih, povezanih z dejavnostmi, namenjenimi preprečevanju nesreč;

- Zaščita okolja z ukrepi, ki odpravljajo okoljsko škodo;

- Optimizirati uporabo naravnih virov.