DCTF

Kaj je DCTF:

DCTF pomeni zvezni davčni dobropis in izjavo o dolgu, ki je obvezna prijava pri IRS. Namen te izjave je informiranje o davkih in prispevkih, ki jih družba določi s posebnimi generatorskimi programi.

Preko DCTF je obvezno tudi prijaviti, ali so davki in prispevki plačani, če je bilo plačilo na obroke ali če obstajajo krediti in odškodnine.

Nekateri primeri davkov so: davek od dohodkov pravnih oseb (IRPJ); Davek od dohodka po odbitku (IRRF); Davek na industrializirane izdelke (IPI); Socialni prispevek za neto dohodek (CSLL), med drugim.

Primeri prispevkov so: Prispevek k PIS / PASEP; Prispevek k financiranju socialne varnosti (COFINS); Začasni prispevek za gibanje ali prenos vrednostnih papirjev in kreditov ter pravic finančne narave (CPMF), med drugim.

Mesečna ali polletna dobava DCTF je obvezna za pravne osebe: zasebne, imunske in oproščene, obdobje dobave (mesečno ali polletno) pa se razlikuje glede na obračun podjetja. Podjetja, ki morajo predložiti DCTF, če tega ne storijo v roku, ki ga je določila IRS, so predmet globe za neizročanje ali za dostavo po roku.

Oproščeni so dobave: neaktivna podjetja (tista, ki v koledarskem letu niso imela operativne dejavnosti), mikropodjetja in javne agencije.