Zbirno povpraševanje

Kaj je skupna zahteva:

Agregatno povpraševanje (DA) pomeni celotno blago in storitve (skupno povpraševanje), ki so v danem gospodarstvu potrošniki, podjetja in država pripravljeni kupiti na določeni ravni cen in v danem trenutku.

V gospodarstvu države agregatno povpraševanje predstavlja skupne stroške nakupa blaga in storitev, ki bodo kupljeni za vsako raven cen. Povezana je s celotno proizvodnjo, BDP (bruto domači proizvod) države, ko so njene zaloge stabilne.

Skupno povpraševanje je odvisno od nekaterih dejavnikov, kot so: denarna in fiskalna politika, potrošniški dohodek, ki je na voljo za potrošnjo, davki, za katere so predmet, javni izdatki države, med drugim.

Krivulja agregatnega povpraševanja razkriva količino blaga, ki ga potrošniki želijo kupiti na vsaki ravni cen. Ima negativni naklon zaradi učinkov dohodka, obrestne mere in menjalnega tečaja.