CVM

Kaj je CVM:

Kratica CVM je kratica za Komisijo za vrednostne papirje . Je subjekt, katerega cilj je urediti in nadzorovati brazilski trg vrednostnih papirjev ter obvestiti javnost o družbah, ki so izdale te vrednostne papirje.

Kot vrednostni papirji se štejejo vrednostni papirji, delnice, zadolžnice, naročniški bonusi, kuponi, pravice, naročnine, delniške certifikate, potrdila o deponiranju vrednostnih papirjev, zadolžnice in drugi.

Odgovornost CVM je tudi zagotoviti nemoteno delovanje borznega trga in spodbujati lastniške naložbe v javna podjetja.

CVM je bil ustanovljen z zakonom št. 6, 385 z dne 7. decembra 1976 in je bil spremenjen z zakonom št. 10.411 z dne 26. februarja 2002. Vse javne izdaje vrednostnih papirjev se lahko razdelijo šele po predhodni registraciji v CMV.