DPVAT

Kaj je DPVAT:

DPVAT je serija nadaljnjih obdavčitev, ki jo opravijo tehnični izvajalci, to je " obvezno zavarovanje ", ki se plačuje letno ob prvem obroku IPVA ali na enotni ravni.

Plačilo DPVAT zagotavlja odškodnino v primeru prometne nesreče, ki ima za posledico smrt ali trajno invalidnost, ter povračilo ustrezno utemeljenih zdravstvenih in bolnišničnih stroškov.

Obveznost zavarovanja ohranja zakon 11.482 / 07, tako da so žrtve prometnih nesreč na nacionalnem ozemlju zaščitene - bodisi vozniki, potniki ali pešci - ne glede na to, kdo je kriv.

Skrbnik DPVAT je zavarovalnica Líder, ki državljane vodi prek spletne strani ali telefonske linije SAC (Customer Service).

Če želite zahtevati nadomestilo, posredniki niso potrebni. Žrtev prometne nesreče (ali sorodnik) lahko odide v zavarovalnico in predloži dokumente (policijsko poročilo, smrtni list, zdravniško poročilo, dokazilo o zdravstvenih stroških itd.) Glede na vrsto nesreče.