BPC

Kaj je BPC:

BPC se zavzema za nadaljevanje nadomestil za socialno pomoč, vrsto mesečne pomoči, ki je enaka minimalni plači, ki jo Nacionalni zavod za socialno varnost (INSS) zagotavlja:

  • Starejše osebe, stare 65 let ali več;
  • Invalidi in invalidi.

V obeh primerih mora upravičenec dokazati, da je družinski dohodek nižji od četrtine sedanje minimalne plače.

BPC je pravica državljanov, zagotovljena v členu 203 zvezne ustave iz leta 1988 in zato dostop do dajatve ne pomeni nobenega prispevka k socialni varnosti.

Uprava BPC je pristojna za Ministrstvo za socialni razvoj in boj proti lakoti (MDS), finančna sredstva pa prihajajo iz Nacionalnega sklada za socialno pomoč (FNAS).

Da bi lahko zaprosil BPC, mora prijavitelj opraviti sestanek v agenciji INSS v bližini prebivališča ali prek interneta. Na določen datum in čas morate predložiti naslednje dokumente:

  • CPF
  • Osebni dokument se izbere izmed naslednjega: osebna izkaznica, potrdilo o rojstvu ali poroki, potrdilo o rezervaciji ali delovna in socialna kartica.
  • Obrazci vloge za pomoč in izjave o sestavi skupine in družinskih prihodkih (na voljo v agencijah INSS).

Plačilo dajatve se izplača neposredno upravičencu ali njegovemu zakonitemu zastopniku prek pooblaščene banke.