Poezija

Kaj je poezija:

Poezija je literarni žanr, za katerega je skladna skladba skladno strukturirana. Je manifestacija lepote in estetike, ki jo je pesnik predstavil v obliki besed.

V figurativnem smislu je poezija vse, kar se premika, ki senzibilizira in prebudi čustva. To je vsaka oblika umetnosti, ki navdihuje in očara, ki je vzvišena in lepa.

Obstajajo nekateri formalni elementi, ki označujejo poetično besedilo - kot so ritem, verzi in kitice - ki določajo metriko poezije.

Metrika pesmi je sestavljena iz uporabe posebnih literarnih virov, ki razlikujejo stil pesnika.

Brezplačni verzi ne sledijo meritvam. Avtor lahko svobodno določi svoj ritem in ustvari svoje standarde. Tovrstno poezijo imenujemo tudi sodobna poezija, v kateri izstopajo elementi modernizma.

Poezija v prozi avtorju daje avtonomijo, da sestavi pesniško besedilo, ki ni sestavljeno iz verzov (ker je harmonija, ritem in čustvena komponenta navdihnjena s poezijo).

Poezija se je skozi stoletja uporabljala kot način izražanja najrazličnejših občutkov, kot so ljubezen, prijateljstvo, žalost, hrepenenje itd. Nekateri najbolj znani portugalski pesniki so: Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Luís de Camões, Vinicius de Moraes itd.