SWOT

Kaj je SWOT:

SWOT je angleški izraz Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ki je zelo priljubljeno analitično orodje v poslovanju.

V poslovni administraciji je SWOT analiza pomembno orodje za strateško načrtovanje, ki zajema zbiranje pomembnih podatkov, ki so značilni za notranje okolje (prednosti in slabosti) ter zunanje (priložnosti in grožnje) podjetja.

Analiza SWOT je orodje za analizo okolja, ki je osnova za upravljanje in strateško načrtovanje v podjetju ali instituciji. Zaradi svoje preprostosti se lahko uporablja za vsako vrsto analize scenarijev, od ustvarjanja bloga do upravljanja večnacionalne. To je primer enostavnega sistema za pozicioniranje ali preverjanje strateškega položaja podjetja / institucije v zadevnem okolju.

Tehnika analize SWOT je razvil ameriški Albert Humphrey med razvojem raziskovalnega projekta na Univerzi Stanford med šestdesetimi in sedemdesetimi leti, pri čemer je uporabil podatke iz revije Fortune 500, ki sestavlja uvrstitev največjih ameriških podjetij. .

Naslednje informacije morajo biti vključene v kategorije SWOT za analizo scenarija podjetja:

  • Prednosti - notranje prednosti podjetja v razmerju do konkurentov. Na primer ponujena kakovost izdelkov, dobra storitev za stranke, finančna moč itd.
  • Pomanjkljivosti - notranje slabosti podjetja do konkurentov. Npr. Visoki proizvodni stroški, slaba podoba, slabe zmogljivosti, slaba blagovna znamka itd.
  • Priložnosti - pozitivni zunanji učinki, ki lahko povečajo konkurenčno prednost podjetja. Npr. Spremembe okusov kupcev, stečaj konkurenčnega podjetja itd.
  • Grožnje - negativni zunanji učinki, ki lahko ogrozijo konkurenčno prednost podjetja. Npr. Novi konkurenti, izguba ključnih delavcev itd.

Cross Swot analiza

Analiza navzkrižne analize vključuje prehod informacij iz štirih kvadrantov, da se pridobi okvir, ki omogoča opredelitev pomembnih strategij za prihodnost podjetja / institucije.

Za navzkrižno SWOT analizo je treba najprej narediti jasno analizo okolja, tj. Globoko raziskati prednosti in slabosti ter identificirati priložnosti in grožnje. Za vsak prehod je pomembno vedeti, kako ustvariti cilje / strategije:

  • Prednosti x Priložnosti = ofenzivna strategija / razvoj konkurenčnih prednosti.
  • Prednosti x Grožnje = strategija soočanja za spreminjanje okolja v korist podjetja.
  • Slabosti x Priložnosti = strategija za okrepitev, da bi lahko bolje izkoristili priložnosti.
  • Slabosti x Grožnje = obrambna strategija z mogočimi spremembami za zaščito podjetja.

Glej tudi pomen CRM.