Gnosiologia

Kaj je Gnosiologija:

Gnosiologija (ali gnosisologija) je del filozofije, ki proučuje človeško znanje . Oblikovana je iz grškega izraza " gnoza ", ki pomeni "znanje" in " logos ", kar pomeni "doktrina, teorija".

Lahko ga razumemo kot splošno teorijo znanja, v kateri se odraža v strinjanju misli med subjektom in objektom. V tem kontekstu je predmet karkoli zunaj duha, ideje, pojava, koncepta itd., Vendar ga subjekt zavestno vidi.

Namen gnosiologije je razmisliti o izvoru, bistvu in mejah znanja, kognitivnem aktu (vedenju).

Epistemologija je tudi teorija znanja, vendar se razlikuje od gnosiologije, ker je povezana z znanstvenim znanjem (episteme), tj. Znanstvenim raziskovanjem in vsemi povezanimi načeli, zakoni in hipotezami.